O KRAJU

Etiopia to jedno z najstarszych państw w Afryce. Należy do najludniejszego kraju w Afryce Subsaharyjskiej, zaraz po Nigerii.

Jest również jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI), określający stopień rozwoju państw świata, sygnalizuje, iż Etiopia znajduje się na 174. miejscu spośród 194 krajów świata. 40% Etiopczyków żyje poniżej granicy ubóstwa, co oznacza, że prawie połowa mieszkańców Etiopii musi przeżyć za około 4 zł dziennie.


Dostęp do edukacji w Etiopii z roku na rok się zwiększa, lecz nie oznacza to, że zwiększa się stopień wykształcenia ludności. Brak wykształconej kadry nauczycieli powoduje, że jakość kształcenia jest bardzo niska. Z badań wynika, iż ponad 60% ludności powyżej 15. roku życia nie potrafi czytać i pisać.
KOMU POMAGAMY

Nasze wsparcie skierowane jest do dzieci i młodzieży skupionej przy ośrodku salezjańskim w Shire. Dzięki naszemu wsparciu pomoc uzyska 500 uczniów szkoły podstawowej w Shire oraz 350 dzieci z ośrodka młodzieżowego prowadzonego przez Salezjanów.

 

MIEJSCE, KTÓRE WSPIERAMY

Shire Endesellassie to małe miasto położone w regionie Tigraj w Etiopii. To jedna z najbardziej wysuniętych na północ miejscowości kraju, leżąca niedaleko granicy z Erytreą (40 km w linii prostej). Shire leży pomiędzy Axum (65 km) a Goder (300 km). Od stolicy Addis Abeba dzieli je 1097 km. Tutejsza ludność zajmuje się przede wszystkim rolnictwem i handlem. Nie rozwija się tu przemysł. Przeważa tu ludność napływowa z różnych części kraju.
Salezjanie obecni są w Shire od 2008 r. Podlegali wspólnocie w Adwa oddalonej od Shire o 90 km. W Shire zamieszkało dwóch współbraci, otwierając pierwsze klasy szkoły podstawowej, w roku 2010 nastąpiło oficjalne otwarcie placówki misyjnej, pomimo że dyrektor był wciąż ten sam dla Adwa i Shire. Od 2012 roku Shire jest samodzielną placówką salezjańską pod wezwaniem Trójcy Świętej. Obecnie nasza wspólnota liczy trzech współbraci (dwóch księży i brat zakonny). Dyrektorem placówki jest ks. Krzysztof Jasiński, polski misjonarz, pracujący w Etiopii od ponad 20 lat.

Nowa placówka jest obecnie w fazie wykończeniowo-rozwojowej, lecz wciąż potrzebuje wsparcia. W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy została otworzona ósma klasa. Staramy się zapewnić naszym uczniom dobre warunki do nauki i wypoczynku. Tylko dzięki ofiarności dobrych ludzi jest to możliwe i dlatego modlimy się, aby Pan im błogosławił i wynagrodził za szczodre serca.

 

CEL
Akcja ma na celu zapewnienie dobrej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży, dzięki której

w późniejszym czasie uzyskają pracę. W pierwszej kolejności zależy nam na wyposażeniu szkoły oraz zakupie niezbędnych materiałów edukacyjnych.

 

PARTNER

Wsparcie realizowane jest za pośrednictwem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu, który od ponad 16 lat wspiera działalność misyjną na wszystkich kontynentach (www.swm.pl).Salezjański Wolontariat Misyjny